Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit?

Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit?

Live S Hóa – Thầy Phạm Hùng Vương
Nhóm thảo luận:
Page:
Khóa học tại:
Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit?


Tag liên quan đến Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit?

Moon.vn Channel,moontv,moon.vn,luyện thi đại học,thpt quốc gia,ôn thi THPT,ôn thi THPT QG,ôn thi,luyện thi THPT

Xem thêm các video khác tại giasukhuyenhoc.edu.vn

Xem thêm  [7407]: Đốt cháy hoàn toàn este X cần vừa đủ 3,36 lít khí O2 (đktc), thu được 2,688 lít khí CO2

Moon.vn Channel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *