Phát biểu nào sau đây không đúng?

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Live S Hóa – Thầy Phạm Hùng Vương
Nhóm thảo luận:
Page:
Khóa học tại:
Phát biểu nào sau đây không đúng?


Tag liên quan đến Phát biểu nào sau đây không đúng?

Moon.vn Channel,moontv,moon.vn,luyện thi đại học,thpt quốc gia,ôn thi THPT,ôn thi THPT QG,ôn thi,luyện thi THPT

Xem thêm các video khác tại giasukhuyenhoc.edu.vn

Xem thêm  [890471]: Chất nào sau đây không phải là este?A. CH3COOH. B. C6H5COOCH3.

Moon.vn Channel

Leave a Reply

Your email address will not be published.