Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được C2H5OH?

Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được C2H5OH?

Live S Hóa – Thầy Phạm Hùng Vương
Nhóm thảo luận:
Page:
Khóa học tại:
Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được C2H5OH?


Tag liên quan đến Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được C2H5OH?

Moon.vn Channel,moontv,moon.vn,luyện thi đại học,thpt quốc gia,ôn thi THPT,ôn thi THPT QG,ôn thi,luyện thi THPT

Xem thêm các video khác tại giasukhuyenhoc.edu.vn

Xem thêm  Natri hiđrocacbonat có công thức hóa học là A. NaHCO3. B. Na2CO3. C. NaOH. D. NaHSO3.

Moon.vn Channel

Leave a Reply

Your email address will not be published.