Dung dịch nào sau đây có pH 7 và làm phenolphtalein chuyển màu hồng?

Dung dịch nào sau đây có pH  7 và làm phenolphtalein chuyển màu hồng?

Live S Hóa – Thầy Phạm Hùng Vương
Nhóm thảo luận:
Page:
Khóa học tại:
Dung dịch nào sau đây có pH 7 và làm phenolphtalein chuyển màu hồng?


Tag liên quan đến Dung dịch nào sau đây có pH 7 và làm phenolphtalein chuyển màu hồng?

Moon.vn Channel,moontv,moon.vn,luyện thi đại học,thpt quốc gia,ôn thi THPT,ôn thi THPT QG,ôn thi,luyện thi THPT

Xem thêm các video khác tại giasukhuyenhoc.edu.vn

Xem thêm  [7393]: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este thu được 19,8 gam CO2 và 0,45 mol H2O.

Moon.vn Channel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *