Cho m gam hỗn hợp gồm các triglixerit tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp X

Cho m gam hỗn hợp gồm các triglixerit tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp X

Live S Hóa – Thầy Phạm Hùng Vương
Nhóm thảo luận:
Page:
Khóa học tại:
Cho m gam hỗn hợp gồm các triglixerit tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp X gồm các muối natri stearat, natri oleat và natri panmitat (có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 2 : 2). Đốt cháy hoàn toàn X cần dùng vừa đủ 2,27 mol O2, thu được Na2CO3, CO2 và H2O. Giá trị của m là


Tag liên quan đến Cho m gam hỗn hợp gồm các triglixerit tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp X

Moon.vn Channel,moontv,moon.vn,luyện thi đại học,thpt quốc gia,ôn thi THPT,ôn thi THPT QG,ôn thi,luyện thi THPT

Xem thêm các video khác tại giasukhuyenhoc.edu.vn

Moon.vn Channel

Leave a Reply

Your email address will not be published.