Cho các chất sau: C2H5OH, C6H5OH, C6H5NH2, C6H5ONa (dung dịch), NaOH (dung dịch)

Cho các chất sau: C2H5OH, C6H5OH, C6H5NH2, C6H5ONa (dung dịch), NaOH (dung dịch)

Cho các chất sau: C2H5OH, C6H5OH, C6H5NH2, C6H5ONa (dung dịch), NaOH (dung dịch)

Live S Hóa – Thầy Phạm Hùng Vương
Nhóm thảo luận:
Page:
Khóa học tại:
Cho các chất sau: C2H5OH, C6H5OH, C6H5NH2, C6H5ONa (dung dịch), NaOH (dung dịch), CH3COOH (dung dịch), HCl (dung dịch loãng). Cho từng cặp chất tác dụng với nhau ở điều kiện thích hợp, số cặp chất có phản ứng xảy ra là?


Tag liên quan đến Cho các chất sau: C2H5OH, C6H5OH, C6H5NH2, C6H5ONa (dung dịch), NaOH (dung dịch)

Moon.vn Channel,moontv,moon.vn,luyện thi đại học,thpt quốc gia,ôn thi THPT,ôn thi THPT QG,ôn thi,luyện thi THPT

Xem thêm các video khác tại giasukhuyenhoc.edu.vn

Moon.vn Channel

Leave a Reply

Your email address will not be published.