Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch NaOH?

Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch NaOH?

Live S Hóa – Thầy Phạm Hùng Vương
Nhóm thảo luận:
Page:
Khóa học tại:
Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch NaOH?


Tag liên quan đến Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch NaOH?

Moon.vn Channel,moontv,moon.vn,luyện thi đại học,thpt quốc gia,ôn thi THPT,ôn thi THPT QG,ôn thi,luyện thi THPT

Xem thêm các video khác tại giasukhuyenhoc.edu.vn

Xem thêm  [30723]: Saccarozơ và glucozơ đều cóA. phản ứng với dung dịch NaCl.B. phản ứng với Cu(OH)2

Moon.vn Channel

Leave a Reply

Your email address will not be published.