Tầm nhìn

Với một sứ mệnh rõ ràng, Gia sư Khuyến học được Tổ chức Đầu Tư Giáo Dục Bản Việt phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai mô hình một cách bền vững, nhanh chóng.

Gia sư Khuyến học cùng Trung tâm Điểm 10+ với tầm nhìn trở thành một mô hình bổ trợ kiến thức ngoài giờ kiểu mẫu, là sự lựa chọn hàng đầu của quý phụ huynh, học sinh không chỉ tại Thành Phố Hồ Chí Minh, mà còn khắp các tỉnh thành trong cả nước.